ปัจจุบันนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศไทย ไม่ใช่แค่เพียงพาสปอร์ตหรือว่าวีซ่าแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังมีเรื่องของการตรวจ COVID-19 ก่อนไปต่างประเทศ ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่นเอง เราไม่มีทางรู้เลยว่าการเดินทางครั้งสำคัญของเรา จะดำเนินไปในทิศทางไหน หากว่าไม่ได้เลือกสิ่งที่เหมาะสม บางคนที่ต้องการตรวจโควิดก่อนไปต่างประเทศ อาจจะไม่รู้ว่าเราต้องตรวจอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง มาดูพร้อมๆ กันเลย 

1.ตรวจแบบไหน 

การตรวจโรคตรวจ COVID-19 ก่อนไปต่างประเทศเป็นการตรวจโรคที่ต้องอาศัยความแม่นยำที่สูงที่สุด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่การตรวจโรคในลักษณะนี้ต้องใช้การตรวจแบบ RT-PCR เพราะอยากให้ผลออกมาแม่นยำมากที่สุด โดยการตรวจRT-PCR ก็เป็นการตรวจหาเชื้อโดยเก็บตัวอย่างเชื้อที่จมูกและลำคอ จากนั้นจะนำไปเข้าห้องปฏิบัติการ และมีการเพาะเชื้อเพื่อความแม่นยำกว่าปกติ  แตกต่างจาก Rapid test ที่ต้องตรวจซ้ำอีกหนเพื่อความมั่นใจ 

2.วัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร 

อีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำความรู้จักก็คือวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งเป็นหนังสือรับรองว่าฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว และสามารถแสดงในต่างประเทศได้ โดยสามารถติดต่อที่ด่านควบคุมระหว่างประเทศ เพื่อทำการขอวัคซีนพาสปอร์ต และจะช่วยให้การเดินทางไปยังต่างประเทศสะดวกมากยิ่งขึ้น เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่ พาสปอร์ต เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หลักฐานการเดินทางออกไปยังต่างประเทศ แต่ละอย่างที่เตรียมเอาไว้จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี เหมาะสมและตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเดินทางเป็นอย่างยิ่ง 

3.ใครต้องตรวจโควิด-19 บ้าง 

สำหรับคนที่ควรตรวจ COVID-19 ก่อนไปต่างประเทศได้แก่ คนที่มีประวัติเคยอยู่ใกล้กับผู้ป่วยโควิด-19 หรือเป็นคนในกลุ่มเสี่ยง โดยคนที่มีอาการชัดเจนหรือว่ามีอาการเล็กน้อย แต่ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจก็ควรทำการตรวจด้วยจะดีกว่า อย่างไรก็ดี คนที่มีอาการชัดเจนเช่นการไอ เหนื่อยและหอบ หรือบางคนที่ปวดหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน เป็นสิ่งที่ต้องทำการตรวจอย่างเร่งด่วนอีกด้วย 

หลายๆ คนเมื่อได้อ่านบทความนี้ก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการเลือกเดินทางโดยทำการฉีดวัคซีนก่อน จากนั้นก็ค่อยทำการขอวัคซีนพาสปอร์ต แล้วเดินทางออกไปนอกประเทศไทย เพราะการเดินทางออกนอกประเทศไทยถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากว่าเป็นบางคนที่เรียนหรือว่าทำงานอยู่ที่นั่น ก็ต้องคอยเอาใจใส่ให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ดี อย่าลืมพิจารณาในเรื่องของวัคซีนที่ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศเอาไว้ด้วย เพื่อให้การฉีดวัคซีนคุ้มค่ามากที่สุด 

Leave a Reply

Your email address will not be published.