การตรวจสอบระบบดับเพลิง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักมีการติดตั้งระบบดับเพลิงไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไฟฟ้า ระบบดับเพลิงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบป้องกันอัคคีภัย หากไม่มีระบบดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หรือไม่สามารถอพยพผู้คนออกมาอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน

ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย คืออะไร

ระบบดับเพลิง คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และมีไว้เพื่อป้องกันไฟไหม้ภายในอาคาร สำนักงงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง การติดตั้งระบบดับเพลิงควรออกแบบติดตั้งให้เหมาะสมกับอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น หากมีเชื้อเพลิงประเภทฮาโลคาร์บอนคอรติดตั้งระบบดับเพลิงที่เป็นโฟม ห้องอุปกรณ์ไฟฟ้าแนะนำเลือกระบบดับเพลิงที่เป็นระบบก๊าซดับเพลิง นอกจากนั้นยังต้องเลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้สอดคล้องกับลักษณะถังสำรองน้ำดับเพลิงด้วย

การติดตั้งระบบดับเพลิงมีความสำคัญ การตรวจสอบระบบดับเพลิงก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องตรวจสอบระบบดับเพลิง เนื่องจากการติดตั้งระบบดับเพลิงไว้เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ระบบทำงานได้ไม่ดีหรืออาจมีอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดเสียหาย มีปัญหา และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ระบบดับเพลิงก็จะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้อาคารทราบได้ทำให้อพยพออกมาไม่ทัน รวมถึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้ ทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่ใครอยากให้เกิดขึ้น

การตรวจสอบระบบดับเพลิง ตรวจอะไรบ้าง

  • ตรวจห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ต้นกำลังและชุดขับเคลื่อนระบบดับเพลิง
  • ตรวจสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
  • ตรวจสอบปั๊มรักษาความดันระบบดับเพลิง
  • ตรวจสอบระบบท่อ วาล์ว และมาตรวัดผล
  • หัวรับน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบอุณหภูมิและความร้อนในระบบ
  • ทำการตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ปัจจุบันมีมาตรฐานที่ถูกยอมรับในการตรวจสอบระบบดับเพลิง 2 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐาน NFPA ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง พร้อมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงหรือทำ PM บริการครบวงจร เลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ ตรวจระบบดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐานสากล เลือกผู้ให้บริการที่มีใบประกอบวิชาชีพควบคุม ประเภท นิติบุคคล ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

เลือกผู้ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ที่มีการรับประกันคุณภาพ มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม สร้างความคุ้มค่าและความประทับใจให้กับผู้ที่ใช้บริการ มีการรับประกันคุณภาพการตรวจสอบและการติดตั้ง รวมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมการทำ PM การบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากล อุปกรณ์การทำงานของผู้ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิงต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานด้วย อุปกรณ์ในการทำงานต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)

Leave a Reply

Your email address will not be published.