ในการทำงานที่ต่างประเทศนั้นนอกจากวีซ่าจะมีความสำคัญแล้วก็ยังมีใบอนุญาตในการทำงานก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันเพราะว่าจะทำให้เรานั้นสามารถประกอบอาชีพนั้น ๆ ภายในประเทศที่เราเดินทางไป ดังนั้นสำหรับบทความนี้เราจะมาทำความเข้าในเรื่องของ “ใบอนุญาตการขอทำงาน” กันดีกว่านะครับ  ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นควรจะเข้าใจ และ มีเรื่องอะไรที่เรานั้นจะต้องรู้บ้าง  

การขอใบอนุญาตครั้งแรก  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการขอใบอนุญาต ซึ่งในการขอใบอนุญาตินั้นจะมีการตรวจความพร้อมต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาตก่อนด้วยเช่นกัน เพื่อตรวจสอบความพร้อมในหลากหลายด้าน เช่นเรื่อของเอกสารต่าง ๆ  แต่ส่างสิ่งที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ สุขภาพ นั้นจะมีการตรวจที่หลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารเสพติด โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง และ ยังมีการตรวจุขภาพในส่วนอื่น ๆ อีกมากมายด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยจึงทำให้มีการตรวจที่หลากหลายด้วยนั้นเอง  

เอกสารต้องพร้อม  

ในการขอใบอนุญาตในการขอนั้นจะต้องมีเอกสารที่พร้อมด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถขอใบอนุญาตในการทำงานได้ โดยเอกสารนั้นจะตมีทั้งเอกสารตัวเรา และ เอกสารนายจ้างเรานั้นจะต้องเตรียมให้พร้อม และ ที่สำคัญห้ามลืมเอกสารเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถขอใบอนุญาติในการทำงานได้  และอาจจะทำให้เรานั้นเสียเวลาด้วยเช่นกันดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก และไม่ควรที่จะลืมเอกสรเด็ดขาด  

เอกสาร และภาษา  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ ภาษนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นก็เพราะว่าภายในเอกสารนั้นถ้าหากว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่มีหลากหลายภาษา นั้นเราจะต้องทำการแปลเอกสารมาเป็นภาษไทยก่อนด้วยเช่นกัน โดยจะต้องมีการเซ็นรับรองความถูกในการแปลภาษให้ด้วยเช่นกัน  โดยเอกสารที่เราจะต้องแปลนั้นจะแปลภาษอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมาด้วยนั้นเอง  

ทุกเอกสารต้องมีการรับรองความถูกต้อง  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของการรับรองความถูกต้องก็สำคัญโดยไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั้งตัวเรา และ ของต่างด้าว หรือ ของผู้ว่าจ้างนั้นเอกสารที่เป็นสำเนานั้นจะต้องมีเซ็นรับรองความถูกต้องมาทุกฉบับด้วยเช่นกัน ไม่อย่างนั้นในการรับรองนั้นจะไม่สามารถใช้เอกสารนั้นในการรับรองได้ และเรานั้นจะไม่สามารถที่จะทำงานได้ด้วยนั้นเองเพราะว่าไม่มีใบรับรองรอง  

ต่ออายุด้วย ห้ามลืมเด็ดขาด  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “การต่อ work permit” เมื่อถึงเวลาใกล้หมดอายุโดยการอายุนั้น จะสามารถต่ออายุได้โดยจะสามารถต่อได้ 2 ปี เท่านั้นและจะต้องกลับมาต่อใหม่ ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นในเรื่องของ ต่อ work permit และ ในเรื่องของใบอนุญาตในการทำงานนั้นมีความสำคัญอย่างมาก  เพราะว่าจะช่วยให้เรานั้นสามารถทำงานได้ดี และ มีใบอนุญาตเรานั้นก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างสบายใจ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นถ้าหากว่าเรานั้นมีใบอนุญาติในการประกอบอาชีพแล้วนั้น เรานั้นควรที่จะอย่าลืมในเรื่องของการต่ออายุของใบรับรองการทำงานไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าหากว่าลืมนั้นจะส่งผลไม่ดีอย่างมากในการทำงานของเรา  

Leave a Reply

Your email address will not be published.