ระบบดับเพลิง คืออะไร การตรวจสอบระบบดับเพลิง ตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสอบระบบดับเพลิง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักมีการติดตั้งระบบดับเพลิงไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไฟฟ้า ระบบดับเพลิงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบป้องกันอัคคีภัย หากไม่มีระบบดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หรือไม่สามารถอพยพผู้คนออกมาอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัย คืออะไร ระบบดับเพลิง คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และมีไว้เพื่อป้องกันไฟไหม้ภายในอาคาร สำนักงงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง การติดตั้งระบบดับเพลิงควรออกแบบติดตั้งให้เหมาะสมกับอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น หากมีเชื้อเพลิงประเภทฮาโลคาร์บอนคอรติดตั้งระบบดับเพลิงที่เป็นโฟม ห้องอุปกรณ์ไฟฟ้าแนะนำเลือกระบบดับเพลิงที่เป็นระบบก๊าซดับเพลิง นอกจากนั้นยังต้องเลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้สอดคล้องกับลักษณะถังสำรองน้ำดับเพลิงด้วย […]